Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem kan du se här:

Professor Björn Axelsson, HHS, pratar om inköp och kundvärde >

Professor Johnny Lind, Ekonomistyrning och kundrelationer >

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC MTC överlåter Challengegrupperna…

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi den 19 november,…

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom…

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin,…

Lunchseminarium: Sociala Innovationer

Välkommen på lunchseminarium om Sociala Innovationer den 2…

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn…

Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens…

Communicating Sustainability

- Green Media Choice and Communication Effectivness What are…
Copyright © Maknadstekniska Centrum AB - Alla rättigheter är reserverade.