MTC Challengegrupper

Challengegrupper är explorativa och utmanande nätverksmöten som utgår från företagsaktuella och strategiska frågeställningar och utmaningar. Vi kombinerar seniora företagsledares kunskap och erfarenheter med ledande akademiker för att stärka de deltagande företagens utveckling i valda och specifika affärsfrågor.

Genom lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte tar deltagarna fram företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av.

Challengegrupperna är ett samarbete mellan KTH Executive School och Marknadstekniskt Centrum. MTC har rollen som processledare och ser till att facilitera utbytet och nyttan i gruppen.

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC MTC överlåter Challengegrupperna…

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi den 19 november,…

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom…

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin,…

Lunchseminarium: Sociala Innovationer

Välkommen på lunchseminarium om Sociala Innovationer den 2…

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn…

Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens…

Communicating Sustainability

- Green Media Choice and Communication Effectivness What are…
Copyright © Maknadstekniska Centrum AB - Alla rättigheter är reserverade.